ขายบ้านมือสอง

จองโรงแรมห้องพักทั่วไทย

ประกาศหรือโฆษณาฟรี

โมเดิร์นรีสอร์ทลำปาง

  หน้าแรก  :  บริการของเรา  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อเรา
หมวด: Saving Energyการจัดการการใช้ไฟฟ้า
SATECH Solution
23-06-2014 Views: 1117

Web Link: http://www.satec-global.com/eng/energy_management.aspx


Saving Energy ซึ่งเหมาะกับทางด้านโรงงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการการใช้ไฟฟ้า หรือต้องการแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าในโรงงานที่มากเกินไปในบางช่วงเวลา

Solution ของ SATECH จะช่วยในการ Monitor ทุกช่วงเวลา Monitor ปัญหาที่เกิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเกินไป(Power Quality Monitoring) และสามารถควบคุมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ โดยใช้ระบบ Digital

ที่สำคัญSATECH เป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าว่ามีความเที่ยงตรงสูงในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกันกับมิเตอร์ของการไฟฟ้า

ประโยชนที่ได้รับจากการติดตั้ง SATECH Solution

1.     สามารถวัดค่ากำลังไฟฟ้าที่สำคัญได้ไม่น้อยกว่า 80 ค่า เช่น V, A, kW, kVA, kVAR, PF, Hz, kWh THDv, THDiเป็นต้น

2.     เก็บบันทึกค่าทางไฟฟ้าในหน่วยความจำหลักทุก 0.5-3600 วินาทีโดยอัตโนมัติ   และแสดงค่ากำลังไฟฟ้าเป็นกราฟแบบ Real Time

3.     สามารถบริหาร – วิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Data Smart View

4.     แจ้งเตือนเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้แบบ Multimedia และบันทึกผลไว้ตรวจสอบภายหลัง

5.     รายงานค่าไฟฟ้าเปรียบเทียบกับบิลค่าไฟจากการไฟฟ้า ทั้งรายวันและรายเดือน

- ค่าพลังงานไฟฟ้า    (Energy Charge   : kWh)

- ค่าความต้องการการใช้ไฟฟ้า   (Demand Charge : kW )

 คำนวณรวมค่า Ft ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.     ควบคุมค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum Demand Control System)

สถานที่ได้ทำการติดตั้ง SATECH Solution ไปแล้ว

1.     KMUTNB, KMUTT, KU, มหาวิทยาลัยมหานคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

2.     โรงพยาบาลหาดใหญ่, วิภาวดี, รามคำแหง, รามาธิบดี, พญาไท

3.      IMPACT EXHIBITION CENTER และ อื่นๆ

4.     โรงงาน Thai Gas Industries, NY Sugars, Mitr Phol Sugars, Ajinomoto, Nestle

5.     อื่นๆ

 
หน้าแรก  บริการของเรา  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา
Copyright©2019 KVPinstrument.co.th